پیش پرداخت سفارش

با توجه به مبلغ سفارش خود لطفا 10 درصد از مبلغ آن را به عنوان پیش پرداخت واریز نموده و سپس به واحد مالی اطلاع دهید.

در نظر داشته باشید که واریز مبلغ 10 درصد صرفا برای تایید سفارش شما در سیستم مالی یاتای می باشد.این مبلغ فقط برای پرداخت های داخل تهران معتبر بوده و برای شهر های دیگر هنوز فعال نشده است.
شماره های تماس :

021-66274015
021-66274016
021-66274017
021-66274018
021-66274019

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی:*

شماره سفارش:*