پرداخت کارت به کارت 

بعد از واریز وجه، لطفا ازطریق تلفن یا صفحه "ثبت پرداخت بانکی" مبلغ، زمان واریز و شماره سفارش مربوطه یا نام خریدار را اطلاع دهید

     

شماره کارت‌ بانک ملت به نام آقای رامین خاکپوری :
6104337525958821

شماره‌حساب بانک ملت به نام آقای رامین خاکپوری : 
5079347385

شبا:
IR360120020000005079347385

ثبت پرداخت بانکی