ست پذیرایی

ست پذیرایی 

 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلومبلی و میز تلویزیون می باشد. جنس: ام دی اف روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  9,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلو مبلی و میز عسلی می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب آنجلیکا پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  8,960,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلو مبلی و میز عسلی می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  بیشتر
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلو مبلی و میز تلویزیون می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب بلوط پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  9,870,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل: آینه و کنسول، میز تلویزیون و میز جلو مبلی می باشد. روکش پوششی رنگی پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  10,150,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل: آینه و کنسول، جلومیلی، میز تلویزیون و عسلی می باشد. روکش پوششی رنگی پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  9,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل: آینه و کنسول، جلومیلی، میز تلویزیون و عسلی می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب بلوط پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  10,150,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل: آینه و کنسول، جلومیلی، میز تلویزیون و عسلی می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب بلوط پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  9,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلو مبلی ،میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب بلوط پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  10,150,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلو مبلی ،میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. روکش طبیعی از جنس چوب بلوط پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  10,570,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • روکش گردو دو رنگ نما چوب روسی صندلی چوب راش شامل : میز تلویزیون ، میز کنسول و آینه ، میز جلومبلی  ، میز عسلی 2 عدد ، میز غذاخوری ، صندلی ابعاد : میز جلومبلی 47×56×117 میز عسلی  47×38×52 میز تلویزیون 54×40×160 میز کنسول 85×45×180 قاب آینه کوچک 85×2×103 قاب آینه بزرگ  164×2×59 میز غذاخوری 4نفره 77×94×110 میز غذاخوری 6نفره 77×94×160 میز غذاخوری 8نفره...

  18,570,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • روکش گردو دو رنگ نما چوب روسی صندلی چوب راش شامل : میز تلویزیون ، میز کنسول و آینه ، میز جلومبلی  ، میز عسلی 2 عدد ، میز غذاخوری ، صندلی ابعاد : میز جلومبلی 45×57×117  میز عسلی  42×37×57 میز تلویزیون 55×39×160 میز کنسول 88×45×190 آینه کوچک1 85×2×85 آینه بزرگ2  66×7×168 میز غذاخوری 4نفره 75×95×110 میز غذاخوری 6نفره 75×95×160 میز غذاخوری 8نفره 75×95×200...

  16,600,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلومبلی ، یک عدد میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. جنس: ام دی اف روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  11,130,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلومبلی ، یک عدد میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. جنس: ام دی اف روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  11,410,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلومبلی ، یک عدد میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. جنس: ام دی اف روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  12,880,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلومبلی ، یک عدد میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. جنس: ام دی اف روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  12,250,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • دارای یک سال گارانتی این ست شامل آینه و کنسول، میز جلومبلی ، یک عدد میز عسلی و میز تلویزیون می باشد. جنس: ام دی اف روکش طبیعی از جنس چوب راش پایه ها تمام چوب زمان آماده سازی سفارش 20 روز کاری می باشد.

  10,990,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ست پذیرایی شامل: میز تلویزیون میز جلو مبلی میز عسلی 3 عدد

  6,650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ست پذیرایی شامل: میز تلویزیون میز جلو مبلی گرد میز عسلی 3 عدد گرد میز کنسول و آینه

  8,106,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • ست پذیرایی شامل: میز تلویزیون میز جلو مبلی مستطیل میز عسلی 3 عدد مستطیل میز کنسول و آینه مستطیل

  7,448,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود