شناور 

 • پمپ تک شناور استیل PENTAX مدل 4S 400 8A پمپ آب تک شناور استیل پنتاکس مدل 4S 400 8A یکی از سری پمپ های 4S شناور پنتاکس و از سری پمپ های سانترفیوژ می باشد . در حال حاضر پنتاکس یکی از برندهای معتبر در سراسر جهان با بیش از 550 مدل پمپ می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پمپ تک شناور استیل PENTAX مدل 4S 400 11 A پمپ آب تک شناور استیل پنتاکس مدل 4S 400 11 A یکی از سری پمپ های 4S شناور پنتاکس و از سری پمپ های سانترفیوژ و SUBMERSIBLE می باشد . در حال حاضر پنتاکس یکی از برندهای معتبر در سراسر جهان با بیش از 550 مدل پمپ می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پمپ تک شناور استیل PENTAX مدل 4S 400 13 A پمپ آب تک شناور استیل پنتاکس مدل 4S 400 13 A یکی از سری پمپ های 4S شناور پنتاکس و از سری پمپ های سانترفیوژ می باشد . در حال حاضر پنتاکس یکی از برندهای معتبر در سراسر جهان با بیش از 550 مدل پمپ می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پمپ شناور استیل PENTAX مدل 4S 400 15 A پمپ آب تک شناور استیل پنتاکس مدل 4S 400 15 A یکی از سری پمپ های 4S شناور پنتاکس و از سری پمپ های سانترفیوژ و SUBMERSIBLE می باشد . در حال حاضر پنتاکس یکی از برندهای معتبر در سراسر جهان با بیش از 550 مدل پمپ می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پمپ شناور استیل PENTAX مدل 4S 400 20 A پمپ آب تک شناور استیل پنتاکس مدل 4S 400 20 A یکی از سری پمپ های 4S شناور پنتاکس و از سری پمپ های سانترفیوژ و SUBMERSIBLE می باشد . در حال حاضر پنتاکس یکی از برندهای معتبر در سراسر جهان با بیش از 550 مدل پمپ می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دینام شناور پنتاکس PENTAX مدل MPE 30 3 HP دینام ها ی شناوری پنتاکس ایتالیا تولید کارخانه جات پنتاکس در سری و مدل ها و قدرت های مختلف با 25 سال سابقه درخشان در تولید الکترو موتور های مستغرق آبی و شناوری یکی از پیشرفته ترین و با کیفیت ترین الکترو موتور های شناور با توان محافظتی بالا در صدر جدول دینام شناوری در جهان می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دینام شناور پنتاکس PENTAX مدل MPE 40 4 HP دینام ها ی شناوری پنتاکس ایتالیا تولید کارخانه جات پنتاکس در سری و مدل ها و قدرت های مختلف با 25 سال سابقه درخشان در تولید الکترو موتور های مستغرق آبی و شناوری یکی از پیشرفته ترین و با کیفیت ترین الکترو موتور های شناور با توان محافظتی بالا در صدر جدول دینام شناوری در جهان می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دینام شناور پنتاکس PENTAX مدل MPE 55 5.5 HP دینام ها ی شناوری پنتاکس ایتالیا تولید کارخانه جات پنتاکس در سری و مدل ها و قدرت های مختلف با 25 سال سابقه درخشان در تولید الکترو موتور های مستغرق آبی و شناوری یکی از پیشرفته ترین و با کیفیت ترین الکترو موتور های شناور با توان محافظتی بالا در صدر جدول دینام شناوری در جهان می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دینام شناور پنتاکس PENTAX مدل MPE 75 7.5 HP دینام ها ی شناوری پنتاکس ایتالیا تولید کارخانه جات پنتاکس در سری و مدل ها و قدرت های مختلف با 25 سال سابقه درخشان در تولید الکترو موتور های مستغرق آبی و شناوری یکی از پیشرفته ترین و با کیفیت ترین الکترو موتور های شناور با توان محافظتی بالا در صدر جدول دینام شناوری در جهان می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • دینام شناور پنتاکس PENTAX مدل MPE 100 10 HP دینام ها ی شناوری پنتاکس ایتالیا تولید کارخانه جات پنتاکس در سری و مدل ها و قدرت های مختلف با 25 سال سابقه درخشان در تولید الکترو موتور های مستغرق آبی و شناوری یکی از پیشرفته ترین و با کیفیت ترین الکترو موتور های شناور با توان محافظتی بالا در صدر جدول دینام شناوری در جهان می باشد .

  0 نقد(ها)
  بیشتر