نماد اعتماد الکترونیکی

شناور 

 • پمپ آب تک شناور استیل مدل 4S 400/11A پنتاکس ایتالیا یکی از سری پمپ های سانترفیوژ  میباشد که جهت انتقال آب و سیال صاف و تمیز و همچنین 150 گرم ماسه بادی قوطه ور در سیال مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع پمپ در مصارف خانگی ، آپارتمانی و ویلایی و همچنین در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی ، مصارف کشاورزی و باغبانی ، چاه های عمیق و نیمه عمیق کاربرد دارد . دانلود...

  1,839,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پمپ آب تک شناور استیل مدل 4S 400/13A پنتاکس ایتالیا یکی از سری پمپ های سانترفیوژ  میباشد که جهت انتقال آب و سیال صاف و تمیز و همچنین 150 گرم ماسه بادی قوطه ور در سیال مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع پمپ در مصارف خانگی ، آپارتمانی و ویلایی و همچنین در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی ، مصارف کشاورزی و باغبانی ، چاه های عمیق و نیمه عمیق کاربرد دارد . دانلود...

  2,104,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پمپ آب تک شناور استیل مدل 4S 400/8A پنتاکس ایتالیا یکی از سری پمپ های سانترفیوژ  میباشد که جهت انتقال آب و سیال صاف و تمیز و همچنین 150 گرم ماسه بادی قوطه ور در سیال مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع پمپ در مصارف خانگی ، آپارتمانی و ویلایی و همچنین در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی ، مصارف کشاورزی و باغبانی ، چاه های عمیق و نیمه عمیق کاربرد دارد . دانلود...

  1,460,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پمپ آب تک شناور استیل مدل 4S 400/15A پنتاکس ایتالیا یکی از سری پمپ های سانترفیوژ  میباشد که جهت انتقال آب و سیال صاف و تمیز و همچنین 150 گرم ماسه بادی قوطه ور در سیال مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع پمپ در مصارف خانگی ، آپارتمانی و ویلایی و همچنین در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی ، مصارف کشاورزی و باغبانی ، چاه های عمیق و نیمه عمیق کاربرد دارد . دانلود...

  2,389,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پمپ آب تک شناور استیل مدل 4S 400/20A پنتاکس ایتالیا یکی از سری پمپ های سانترفیوژ  میباشد که جهت انتقال آب و سیال صاف و تمیز و همچنین 150 گرم ماسه بادی قوطه ور در سیال مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع پمپ در مصارف خانگی ، آپارتمانی و ویلایی و همچنین در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی ، مصارف کشاورزی و باغبانی ، چاه های عمیق و نیمه عمیق کاربرد دارد . دانلود...

  3,024,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف