آرایش صورت 

 • Studio Fix Sculpt And Shape Contour Palette Medium Dark/Dark ایجاد پوستی صاف، ابریشمی و یکدستنرم کننده و ترمیم کننده پوستمناسب انواع پوستآزمایش شده توسط متخصصین پوستضد آکنه و جوششامل سه سایه کانتور ماتحاوی سه سایه هایلایت براقحالت دهی و حجم دهی به نقاط برجسته صورتانعکاس نور در سایه هایلایتپوشش دهی مناسببهترین نتیجه با کمترین مواد آرایشی

  780,900 تومان 822,000 تومان 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Studio Fix Sculpt And Shape Contour Palette Light/Mediumهایلایتر-مکایجاد سطحی صاف، یکدست و ابریشمینرم کننده و ترمیم کننده پوستمناسب برای انواع پوستآزمایش شده توسط متخصصان پوستضد جوشاین پالت سایه شامل رنگ های زیر است:Emphasize : استخوانی و صدفی ملایمCreame : بژ و کرمی و صدفی ملایمAccentuate : بژ هلویی و صدفی ملایمTaupe : قهوه ای بژ ملایمSculpt : خاکستری...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Prep + Prime Fix + Shimmer Macدرخشان کننده فوری و افزودن جذابیتروشن کننده پوستایجاد آب رسانی فوری و ماندگارظاهر آرایش را تا ۱۲ ساعت بهبود می بخشدنرم کننده پوستکمک به بهبود و ماندگاری آرایشمناسب انواع پوستآزمایش شده توسط متخصصان پوستآزمایش شده توسط متخصصان چشمضد جوشبا طراوت و شاداب کننده پوست

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Prep + Prime Fix + Matteشاداب کننده و تسکین دهنده فوری پوستمات کننده سریع پوستکنترل براقی پوستحاوی پودر، سیلیکا و سایر مواد جذب کننده چربیکنترل کننده فوری چربی پوستکاهش سریع جلوه جای جوش ها روی پوستکمک به فیکس شدن آرایش روی پوستمناسب انواع پوستآزمایش شده توسط متخصصان پوستآزمایش شده توسط متخصصان چشمجلوگیری از ایجاد جوشحجم : ۱۰۰ میل

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Studio Fix Powder Plus Foundationدارای رنگ مات و با پوشانندگی عالیکاهش جلوه جای جوش و لکخشک نمی شودکنترل چربی و براقیمناسب برای عکاسیمناسب برای انواع پوستبدون ایجاد چین و چروکایجاد پوستی صاف و یکنواختدارای دوام طولانی مدتدارای تنوع رنگی بسیاردارای حالتی مخملی که به پوست اجازه تنفس میدهد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Mac Prep + Prime Skinبسیار سبکدارای بافتی ژلیکاهش دهنده قرمزی ناشی از افزایش نور خورشیددارای فرمولاسیون ویژهپاکسازی کننده پوستبهبود دهنده جلوه کرم پودر و پنکک روی پوستضد جوش و آکنهنرم کننده و تمیز کننده پوست صورتایجاد هیدراتاسیون طولانی مدتضد حساسیت و آلرژیفاقد چربی و روغنمناسب تمام انواع پوست

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • M.A.C Liquid Eye Linerضد آب،پوشش کامل چشمدارای رنگدانه های غنی و بسیار مشکیقلم موی ماژیکی و انعطاف پذیردوام و ماندگاری بالا،به حالت مایعدارای قلم مویی با نوک مخروطیایجاد خطوط دقیق و ظریفمقاوم در برابر لکه ها و رطوبت

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • MAC Studio Fix Fluid SPF15 Foundationکرم پودر مک studio fixفرمولی جدید با پایان یک آرایش مات و طبیعیپوشانندگی متوسط تا کاملدارای SPF15 و محافظ پوست در مقابل اشعه UVA/UVBدوام طولانی مدتایجاد پوستی صاف و بی عیب و نقص

  0 نقد(ها)
  بیشتر
جستجوی پیشرفته