اقلام پذیرایی 

 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: آبی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: آبی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: طلایی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: طلایی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: مشکی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: مشکی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: آبی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: آبی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: سبز سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: مشکی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: آبی تیره سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساخت کشور ترکیه جنس: چینی درجه یک بن چاینا رنگ: مشکی سرویس قهوه خوری شامل: 6 عدد فنجان قهوه خوری، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی سرویس چایخوری شامل: 6 عدد استکان، 6 عدد نعلبکی، 1 عدد سینی در صورت تمایل میتوانید سرویس خود را بدون سینی نیز خریداری نمایید.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  رنگ
  دسته بندی