در ساخت و ساز از مصالح بیشماری استفاده میگردد که یکی از این مصالح آجرنما میباشد که برای ساخت نمای ساختمان ها از آن استفاده میشود آجر نما دارای موارد گوناگونی میباشد که یکی از این موارد میتوان به اجرنسوز نما اشاره کرد.
برای تهیه و تولید آجرنسوز از خاک چینی و خاک نسوز استفاده می کنند که دارای ساختاری ظریف بوده است آجرنسوز دارای رنگ بندی متنوعی میب...

در ساخت و ساز از مصالح بیشماری استفاده میگردد که یکی از این مصالح آجرنما میباشد که برای ساخت نمای ساختمان ها از آن استفاده میشود آجر نما دارای موارد گوناگونی میباشد که یکی از این موارد میتوان به اجرنسوز نما اشاره کرد.
برای تهیه و تولید آجرنسوز از خاک چینی و خاک نسوز استفاده می کنند که دارای ساختاری ظریف بوده است آجرنسوز دارای رنگ بندی متنوعی میباشد که باعث شده است هرکس نسبت به سلیقه خود انتخاب کند.

 دلیل استفاده از آجرنسوز:

 •          مقاومت بالا در برابر حرارت
 •          مقاومت بالا در برار فشار
 •          داشتن کیفیت عالی
 •          و مقاومت بسیار در شرایط اقلیمی

اجرنسوز به دلیل اینکه دارای رنگ بندی متنوع و مقاومت بسیار بالایی دارد، برتری خاصی نسب به دیگر مصالح در ساخت نما دارد همچنین استفاده از آجرنسوز فقط در ساخت نما کاربرد ندارد از این نوع اجر میتوان در ساخت انواع کوره ها هم نیز استفاده می گردد.

مزیت استفاده از آجرنسوز نما:

 •          آب را بدرستی در خود جذب می کند
 •          در هر ابعادی قابل تولید و تهیه میباشند
 •          دارای رنگ بندی بسیار متنوع
 •          مقاوم در برابر حرارت و فشار
 •          مقاوم در برابر سرما و گرما
 •          مقاوم در برابر مواد اسیدی
 •          سازگاری با محیط زیست
بیشتر

پلاک نسوز نما