آجر نما 10 سوراخ، آجری است که سطح مقطع آن دارای 4 تا 10 سوراخ به ارتفاع 4 تا 8 سانتی متر بوده است. این نوع آجر به دلیل داشتن سوراخ، استحکام دیوار را افزایش می دهد. سوراخ های موجود در آجر باعث قفل شدن میلگرد در آجر می شود که برای مقاومت در برابر زلزله اهمیت دارد.

خصوصیات آجر نما 10 سوراخ:

 •          مقاومت بالا در برابر فشار
 •          خاصیت ضد سایش...

آجر نما 10 سوراخ، آجری است که سطح مقطع آن دارای 4 تا 10 سوراخ به ارتفاع 4 تا 8 سانتی متر بوده است. این نوع آجر به دلیل داشتن سوراخ، استحکام دیوار را افزایش می دهد. سوراخ های موجود در آجر باعث قفل شدن میلگرد در آجر می شود که برای مقاومت در برابر زلزله اهمیت دارد.

خصوصیات آجر نما 10 سوراخ:

 •          مقاومت بالا در برابر فشار
 •          خاصیت ضد سایش بودن
 •          کاهش درصد جذب آب بسیار پایین
 •          مقاومت بالا در برابر یخ زدگی
 •          عدم جذب آلودگی محیط به سطح آجرنما
 •          زیبا سازی نمای ساختمان ها و شهر سازی
 •          عدم آسیب به خاک کشاورزی جهت تهیه مواد اولیه تولید
 •          کاهش چشمگیر آلودگی هوا در هنگام تهیه و تولید
بیشتر

10 سوراخه نما 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت
  درجه بندی