در صنعت ساخت وساز و با پیشرفت  تکنولوژی به این صنعت ، امروزه مصالح مدرن و جدید وارد بازار صنعت ساختمانی شده است. که یک نوع از مصالح ساختمانی امروزه  کاربردی می توان به پرلیت ساختمانی اشاره داشت.
پرلیت نوعی سنگ آتش فشانی می باشد که با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می‌شود. پرلیت دارای بافت شیشه‌ای است و به سبب همراه داش...

در صنعت ساخت وساز و با پیشرفت  تکنولوژی به این صنعت ، امروزه مصالح مدرن و جدید وارد بازار صنعت ساختمانی شده است. که یک نوع از مصالح ساختمانی امروزه  کاربردی می توان به پرلیت ساختمانی اشاره داشت.
پرلیت نوعی سنگ آتش فشانی می باشد که با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می‌شود. پرلیت دارای بافت شیشه‌ای است و به سبب همراه داشتن آب، اشکال کروی در آن ایجاد شده‌است.

از جمله مهم ترین کاربرد پرلیت در ساختمان را به دو دسته زیرتقسیم بندی نمود:

سبک سازی

 وزن مخصوص پرلیت 100 Kg/m3 است که در صورت استفاده در مصالح ساختمانی باعث کاهش وزن ساختمان شده و هزینه های ساخت و ساز کاهش می یابد. از آنجایی که نیروی زلزله وارد بر سازه رابطه مستقیم با وزن سازه دارد با استفاده از مصالح سبک پرلیتی نیروی موثر زلزله کاهش یافته و به دلیل وزن سبک آوار تلفات جانی نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.

پرلیت

عایق حرارتی و صوتی

مصالح سبک پرلیتی به دلیل ساختار سلولی خاص خود قابلیت عایقی تا 20 برابر بتن معمولی را دارند. بنا بر آزمایشات انجام شده 1cm اندود پرلیتی از نظر انتقال حرارت با ضخامت 8-10cm دیوار آجری و ضخامت 18cm دیوار بتنی و ضخامت 20cm دیوار سنگی برابری میکند (پرلیت از -296°c تا 1096°c دارای خاصیت عایقی می باشد.) که این خاصیت باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و از طرفی کاهش هزینه های تأسیسات ساختمان می گردد، همچنین مصالح پرلیتی تا 8 برابر مصالح بتنی دارای خواص جذب صدا می باشد، بدین معنی که پرلیت به دلیل داشتن شکل مولکولیc  انگلیسی دارای خاصیت جذبی صوت بالایی تا حدود 160db می باشد که این خصوصیات در دیوارهای پرلیتی نیز مشهود می باشد و یکی از بهترین دلایل برای استفاده از این دیوارها در هتل ها و مدارس و مکانهای امنیتی می باشد.

 

بیشتر

پرلیت 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    وضعیت
    سازنده