دور درختی بتنی، نوعی کف پوش محسوب می شود و رابط به منظور بتن های ساخته شده ای است که فضای خالی بین دور درخت ها را پر میکند. که از خانواده کفپوش های بتنی است که از ترکیب سیمان ، سنگ های معدنی و چسب بتن و موادی که به روان کردن بتن ساخته شده و در رنگ های زیبا وسایز های مختلف تولید میشود و در بازار عرضه می شود.

دور درختی بتنی

کاربرد دوردرختی بتنی:

1. زیبایی نمای ...

دور درختی بتنی، نوعی کف پوش محسوب می شود و رابط به منظور بتن های ساخته شده ای است که فضای خالی بین دور درخت ها را پر میکند. که از خانواده کفپوش های بتنی است که از ترکیب سیمان ، سنگ های معدنی و چسب بتن و موادی که به روان کردن بتن ساخته شده و در رنگ های زیبا وسایز های مختلف تولید میشود و در بازار عرضه می شود.

دور درختی بتنی

کاربرد دوردرختی بتنی:

1. زیبایی نمای دور درختان

2. جدا کننده مسیر پیاده رو از فضای سبز

3. جداکننده فضای سبز از خیابان

4. جداسازی محوطه پارک و باغ

5. کانال سازی حاشیه ای

بیشتر

دور درختی و رابط 

 • ابعاد: 40*40 سانتیمتر ضخامت: 7 سانتیمتر رنگ: قرمز کاربرد: جدا کننده مسیر پیاده رو از فضای سبز، جداکننده فضای سبز از خیابان، جداسازی محوطه پارک و باغ، کانال سازی حاشیه ای * هزینه ارسال با مشتری میباشد

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ابعاد: 40*40 سانتیمتر ضخامت: 7 سانتیمتر رنگ: طوسی کاربرد: جدا کننده مسیر پیاده رو از فضای سبز، جداکننده فضای سبز از خیابان، جداسازی محوطه پارک و باغ، کانال سازی حاشیه ای * هزینه ارسال با مشتری میباشد

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ابعاد: 25*10 سانتیمتر ضخامت: 7 سانتیمتر رنگ: طوسی کاربرد: جدا کننده مسیر پیاده رو از فضای سبز، جداکننده فضای سبز از خیابان، جداسازی محوطه پارک و باغ، کانال سازی حاشیه ای * هزینه ارسال با مشتری میباشد

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ابعاد: 25*10 سانتیمتر ضخامت: 7 سانتیمتر رنگ: طوسی کاربرد: جدا کننده مسیر پیاده رو از فضای سبز، جداکننده فضای سبز از خیابان، جداسازی محوطه پارک و باغ، کانال سازی حاشیه ای * هزینه ارسال با مشتری میباشد

  0 نقد(ها)
  بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت