گلدان آبراه بلوک یا گلدان های بتنی برای ساخت سیستم های فضای سبز شیب دار استفاده می شود. با استفاده از این محصول ، شیب های مورد نظر مستحکم شده و در کوتاه ترین زمان میتوان گیاهان را کاشت و زیبا سازی نما را انجام داد. شکل مخصوص این گلدان ها باعث پایداری و اتصال مناسب آن ها با یکدیگر می شود که قابلیت نصب در انواع شیب ها و سطوح صاف را به ما میدهد.

گلدان آبراه بلوک u

...

گلدان آبراه بلوک یا گلدان های بتنی برای ساخت سیستم های فضای سبز شیب دار استفاده می شود. با استفاده از این محصول ، شیب های مورد نظر مستحکم شده و در کوتاه ترین زمان میتوان گیاهان را کاشت و زیبا سازی نما را انجام داد. شکل مخصوص این گلدان ها باعث پایداری و اتصال مناسب آن ها با یکدیگر می شود که قابلیت نصب در انواع شیب ها و سطوح صاف را به ما میدهد.

گلدان آبراه بلوک u

کاربرد آبراه بلوک:

1. ایجاد تراس بندی

2. استحکام شیب

3. جلوگیری از ریزش ارتفاعات

4. ایجاد دیواره های جداکننده

ویژگی های گلدان آبراه بلوک:

از ویژگی های گلدان بتنی می توان؛ قابلیت جابه جایی و تغییر چیدمان در هر زمان لازم حتی پس از نصب کامل آن می باشد. استفاده دیگر این محصول، ایجاد دیواره های صوت شکن است که از این ویژگی خصوصا در دیواره ای کنار خیابان، پارک ها و بزرگراه ها استفاده می گردد.

 

بیشتر

گلدان آبراه بلوک U 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    وضعیت
    قیمت