جدول بتنی جز مصالح ساختمانی پرکاربرد و پر مصرف  صنعت ساخت و ساز هست و در زمینه زیبا سازی و شهرسازی استفاده می شود و کاربرد این محصول جهت مرزبندی ما بین دو محیط و محوطه سازی در صورت استفاده در هر مکانی است که زیبایی آن مکان را دوچندان میکند.

جدول بتنی

 کاربردهای جدول بتنی

1. زیبا سازی و جدا سازی مسیر

2. جدا سازی فضای سبز از مسیر تردد

3.  ساخت مسیر جوی آب

...

جدول بتنی جز مصالح ساختمانی پرکاربرد و پر مصرف  صنعت ساخت و ساز هست و در زمینه زیبا سازی و شهرسازی استفاده می شود و کاربرد این محصول جهت مرزبندی ما بین دو محیط و محوطه سازی در صورت استفاده در هر مکانی است که زیبایی آن مکان را دوچندان میکند.

جدول بتنی

 کاربردهای جدول بتنی

1. زیبا سازی و جدا سازی مسیر

2. جدا سازی فضای سبز از مسیر تردد

3.  ساخت مسیر جوی آب

4. ساخت مسیر جوی آب

5.  مرزبندی مسیرهای تردد


فروشگاه اینترنتی یاتای سعی دارد مرغوب ترین مصالح ساختمانی را برای مشتریان خود تهیه کند ولی معایب استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب در این زمینه حتی استفاده از جدول های بتنی نامناسب با کیفیت پایین باعث می شود جدول ها یخ بزنند و یا بطور متوالی تر خشک شوند و یا ترک بردارند.

بیشتر

جدول 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    وضعیت
    قیمت