موزائیک چیست؟

موزاییک نوعی کف پوشی متراکم و فشرده شده است که همچنین یک نوع بتن هم محسوب می شود که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق لرزش به دست میاورد و متشکل از ماسه ، سیمان ، سنگ دانه ، پودر سنگ و آب در ابعاد و طرح های گوناگون تولید می شود.

سطح های تشکیل دهنده موزائیک:

 رنگ و یا لایه رویه موزاییک :

این لایه که نقش رویه موزاییک را ...

موزائیک چیست؟

موزاییک نوعی کف پوشی متراکم و فشرده شده است که همچنین یک نوع بتن هم محسوب می شود که تراکم خود را یا از طریق فشار پرسی و یا از طریق لرزش به دست میاورد و متشکل از ماسه ، سیمان ، سنگ دانه ، پودر سنگ و آب در ابعاد و طرح های گوناگون تولید می شود.

سطح های تشکیل دهنده موزائیک:

 رنگ و یا لایه رویه موزاییک :

این لایه که نقش رویه موزاییک را تشکیل میدهد و در آن از پودر سنگ ، سیمان، آب و از مخلوط دانه بندی شده و رنگی استفاده شده است.

لایه نارین یا زیرین :

این لایه از موزائیک دارای ضخامت بیشتری نسبت به لایه رویه می باشد نقش تحمل فشار را نیز بر عهده دارد. و مانند لایه رویه از سیمان ، آب و ماسه تشکیل شده است .

انواع موزاییک :

  1. موزاییک ها گرانیتی و معمولی
  2. موزاییک های ویبره ای
  3. موزاییک شسته
  4. موزاییک های تک لایه ای

موزائیک 

طبقه بندی موزاییک ها بر اساس شکل ظاهری

موزاییک سیمانی :

این نوع موزاییکی در سطح رویه فاقد سنگ دانه های تزئینی است و تنها دارای شیار و طرحهای ساده است.

موزاییک سنگ دار:

موزاییکی است که در سطح رویه ی آن سنگ های تزئینی وجود دارد و به سه صورت شیاردار(طرح دار)، صاف، شسته تولید می شود و برحسب اندازه و قطر دانه های سنگی قابل مشاهده به پنج دسته تقسیم می شوند.

موزاییک شیاردار:

موزاییکی است که در سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده وکاربرد آن در فرش کف پیاده رو و محوطه استفاده می گردد.

موزاییک شسته :

موزائیکی شسته، موزائیکی بوده است که در سطح آن دانه های شن به صورت برجسته نمایان می شود.

موزاییک پلاکی :

موزائیک پلاکی، موزاییکی است که در سطح رویه آن مصالح ساختمانی سخت و صیقل پذیر بوده و اندازه این سنگ ها برحسب ابعاد موزائیک متفاوت بوده است و به صورت صاف تولید می شود.

بیشتر

موزاییک 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    وضعیت
    قیمت