کول بتنی یکی از پرکاربردترین محصولات می باشد که در ابعاد گوناگون با بتن تولید می گردد. از موارد کاربرد این محصول در پروژه های زیباسازی فضای شهری که در خاکریزهای شیب دار کنار اتوبان ها استفاده می شود و در حفر چاه و گالری های زه کش، کانال های انتقال آب و فاضلاب در حجم زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.
مزایای کول بتنی شامل تولید و نصب سریع آن ، کم کر...

کول بتنی یکی از پرکاربردترین محصولات می باشد که در ابعاد گوناگون با بتن تولید می گردد. از موارد کاربرد این محصول در پروژه های زیباسازی فضای شهری که در خاکریزهای شیب دار کنار اتوبان ها استفاده می شود و در حفر چاه و گالری های زه کش، کانال های انتقال آب و فاضلاب در حجم زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.
مزایای کول بتنی شامل تولید و نصب سریع آن ، کم کردن احتیاج مصرف کننده به چاه و قنات و استفاده از ۲ ردیف تسمه فلزی در بدنه کول باعث استحکام بیشتر خواهد شد.

بیشتر

کَوَل بتنی 

 • طول: 5±140 سانتیمتر ارتفاع: 1±24 سانتیمتر ضخامت ( گوشت کَوَل ): 0.5±4 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت ) *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی مت تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  65,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طول: 5±105 سانتیمتر ارتفاع: 1±24 سانتیمتر ضخامت ( گوشت کَوَل ): 0.5±4 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت ) *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی مت تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  47,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طول: 5±120 سانتیمتر ارتفاع: 1±24 سانتیمتر ضخامت ( گوشت کَوَل ): 0.5±4 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت ) *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی مت تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  50,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طول: 5±105 سانتیمتر ارتفاع: 1±24 سانتیمتر ضخامت ( گوشت کَوَل ): 0.5±4 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت ) *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی مت تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  41,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قطر:5±60 سانتی متر ارتفاع:1±24 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت کول ) ضخامت :0.5±4 سانتی متر وزن هر عدد:2.5±40 کیلوگرم *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی متر تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  41,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قطر:5±70 سانتی متر ارتفاع:1±24 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت کول ) ضخامت :0.5±4 سانتی متر وزن هر عدد:2.5±45 کیلوگرم *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی متر تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  41,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قطر:5±80 سانتی متر ارتفاع:1±24 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت کول ) ضخامت :0.5±4 سانتی متر وزن هر عدد:2.5±50 کیلوگرم *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی متر تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  41,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قطر:5±90 سانتی متر ارتفاع:1±24 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت کول ) ضخامت :0.5±4 سانتی متر وزن هر عدد:2.5±57.5 کیلوگرم *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی متر تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  47,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قطر:5±100 سانتی متر ارتفاع:1±24 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت کول ) ضخامت :0.5±4 سانتی متر وزن هر عدد:2.5±65 کیلوگرم *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی متر تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  58,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قطر:5±120 سانتی متر ارتفاع:1±24 سانتی متر اندازه ها بیرونی در نظر گرفته شده است ( پشت به پشت کول ) ضخامت :0.5±4 سانتی متر وزن هر عدد:2.5±70 کیلوگرم *هر 4 عدد کول یک متر محسوب می شود* **در داخل کول دو “تسمه کنار ورق “به ضخامت تقریبی 5 میلی متر تعبیه شده است** * هزینه ارسال با مشتری میباشد.

  77,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت