بلوک سیمانی یا بلوک بتنی از اختلاط سیمان و آب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر سنگدانه های مناسب، تولید می شود و مراقبت از آن ها در محیط مناسب ساخته می شود. وزن بلوک، بستگی به وزن بتنی است که بلوک از آن ساخته می شود. اگر بخواهیم بلوک سیمانی را از لحاظ وزن تقسیم کنیم باید آن را در سه دسته وزن معمولی، نیمه سبک و سبک قرار دهیم و بر اساس استاندارد و دار...

بلوک سیمانی یا بلوک بتنی از اختلاط سیمان و آب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر سنگدانه های مناسب، تولید می شود و مراقبت از آن ها در محیط مناسب ساخته می شود. وزن بلوک، بستگی به وزن بتنی است که بلوک از آن ساخته می شود. اگر بخواهیم بلوک سیمانی را از لحاظ وزن تقسیم کنیم باید آن را در سه دسته وزن معمولی، نیمه سبک و سبک قرار دهیم و بر اساس استاندارد و دارای بودن ویژگی های خاص به دو نوع باربر و غیرباربر تقسیم می شود همچنین از نظر شکل، به دو دسته توخالی و توپر تقسیم می شوند.دیگر انواع بلوک های سیمانی شامل؛ بلوک سیمانی معمولی، بلوک لیکا است.

بیشتر

انواع بلوک 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    وضعیت
    قیمت