کارتریج یا مغزی شیر اهرمی

شیرآلات کارتریجی به حدی متداول است که حتما بدون اینکه متوجه باشید تعداد بسیاری از آن دیده اید. شیرآلات اهرمی همان شیرالات کارتریجی استکه بر خلاف شیرهای کلاسیک که دارای دو دسته هستند، تنها یک اهرم به تنه شیر متصل می باشد. با بالا بردن اهرم، شیر آب باز و با پایین آوردن آن بسته می شود. چرخاندن اهرم به سمت چپ، باعث گرم شدن ...

کارتریج یا مغزی شیر اهرمی

شیرآلات کارتریجی به حدی متداول است که حتما بدون اینکه متوجه باشید تعداد بسیاری از آن دیده اید. شیرآلات اهرمی همان شیرالات کارتریجی استکه بر خلاف شیرهای کلاسیک که دارای دو دسته هستند، تنها یک اهرم به تنه شیر متصل می باشد. با بالا بردن اهرم، شیر آب باز و با پایین آوردن آن بسته می شود. چرخاندن اهرم به سمت چپ، باعث گرم شدن آب و چرخاندن آن به سمت راست باعث سرد شدن آب می گردد. کارتریج ها در اندازه های 25، 35، 40 و 45 موجود می باشند و همانطور که پیداست خروجی آب مثلاً در کارتریج ۴۰بیشتر از ۳۵می باشد.

 کارتریج

نحو تعویض کارتریج

برای تعویض کارتریج شیرالات اهرمی نیازی به باز شدن کامل شیر نیست و فقط کافیست بعد از قطع جریان آب، دسته اهرمی را جدا و کارتریج شیر اهرمی را تعویض کرد. با باز کردن نگین آبی و قرمز مشخص کننده آب سرد و گرم، پیچ مغزی دسته نمایان می شود. کافیست با آچارآلن 2.5 پیچ را باز کرده و دسته اهرمی را از بدنه شیر جدا کنیم. پس از برداشتن دسته، کاور یا قالپاق، مهره کارتریج را با آچار فرانسه باز می کنیم و کارتریج معیوب را برداشته و کارتریج سالم را با توجه به درست قرارگرفتن پایه های کارتریج در محل خود روی شیر قرار می دهیم و مهره کارتریج را بسته و کاور و دسته را بر روی شیر می بندیم.

بیشتر

کارتریج 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده