نماد اعتماد الکترونیکی

کابینت روشویی رنگی 

 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز:  آینه: 60*75 ،  کابینت باسنگ: 60*70 رنگ آینه وکابینت: سفید-مشکی ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: زمینی

  1,440,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 100*75 ، کابینت با سنگ: 47*90 رنگ آینه و کابینت: سفید-طلایی  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: زمینی

  2,355,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 70*60 ، کابینت با سنگ: 45*60 رنگ آینه و کابینت: طرح چوب  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: دیواری

  1,180,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 70*45  باکس: 70*24 ، کابینت با سنگ: 45*65 رنگ آینه و کابینت: طرح چوب  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: دیواری

  1,410,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 92*70 ، کابینت با سنگ: 40*65 رنگ آینه و کابینت: کرم  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: زمینی

  1,675,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 70*55 ، باکس: 70*24 ، کابینت باسنگ: 40*80 رنگ آینه وکنسول: طرح چوب  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: دیواری

  1,690,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 70*55 ، باکس: 70*20 ، کابینت باسنگ: 35*60 رنگ آینه و کنسول: طرح چوب-سفید  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کنسول: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: دیواری

  1,236,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 70*50 ، باکس: 70*30 ، کابینت باسنگ: 40*70 رنگ آینه و کابینت: سفید-مشکی  ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: دیواری

  1,456,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 75*65 ،  کابینت باسنگ: 47*75 رنگ آینه وکابینت: طرح چوب ، رنگ سنگ: سفید  جنس آینه و کابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: زمینی

  2,545,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 90*73 ، کابینت با سنگ: 44 *65 رنگ آینه و کابینت: کرم  ، رنگ سنگ:  طلایی  جنس آینه و کنسول: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: زمینی

  2,335,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 75*55 ، باکس: 75*24  کابینت با سنگ: 40 *73 رنگ آینه و کابینت: مشکی-سفید ، رنگ سنگ:  مشکی  جنس آینه وکابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: دیواری

  2,520,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •   گارانتی 5 ساله ویتا سایز: آینه: 100*75 ، کابینت باسنگ: 47 *85 رنگ آینه و کابینت: طلایی ، رنگ سنگ:  سفید-طلایی  جنس آینه وکابینت: pvc ضد خش ، جنس سنگ: سرامیک نوع کابینت: زمینی

  2,380,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف