کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک،جهت حفاظت از مدار و سیستم های الکتریکی، بسیار کارآمد می باشد. کلید اتوماتیک می تواند محافظ خوبی در برابر خطر اضافه بار و اتصال کوتاه باشد.این کلید می تواند امکان حفاظت موضعی را فراهم کند .لازم است بدانید که در بعضی از موارد مثلا در مدار های سه فاز ، با افت شدید ولتاژ مدار باید به صورت خودکار قطع شود که این امر با استف...

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک،جهت حفاظت از مدار و سیستم های الکتریکی، بسیار کارآمد می باشد. کلید اتوماتیک می تواند محافظ خوبی در برابر خطر اضافه بار و اتصال کوتاه باشد.این کلید می تواند امکان حفاظت موضعی را فراهم کند .لازم است بدانید که در بعضی از موارد مثلا در مدار های سه فاز ، با افت شدید ولتاژ مدار باید به صورت خودکار قطع شود که این امر با استفاده از کلید اتوماتیک به راحتی انجام می شود.

یکی دیگر از مواردی که فقط می شود از کلید اتوماتیک استفاده کرد ، زمانی است که بخواهیم یک دیزل ژنراتور به مدار اضافه کنیم.نکته دیگر اینکه کلید اتوماتیک ، بعد از بازگشت جریان بلا فاصله آماده به کار است.

فروشگاه اینترنتی یاتای

بیشتر

کلید اتوماتیک 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    نوع
    دسته بندی
    آمپر