بی متال

بی متال یا رله حرارتی ، یکی از انواع تجهیزات حفاظتی می باشد که حساس به دما می باشد . بی متال برای جلوگیری از اضافه بار و آتش سوزی به کار برده می شود .

فروشگاه اینترنتی یاتای ، عرضه کننده انواع بی متال ، مانند بی متال معمولی ، بی متال حرارتی ، بی متال سه فاز و ... با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت.

فروشگاه اینترنتی یاتای

بی متال

بی متال یا رله حرارتی ، یکی از انواع تجهیزات حفاظتی می باشد که حساس به دما می باشد . بی متال برای جلوگیری از اضافه بار و آتش سوزی به کار برده می شود .

فروشگاه اینترنتی یاتای ، عرضه کننده انواع بی متال ، مانند بی متال معمولی ، بی متال حرارتی ، بی متال سه فاز و ... با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت.

فروشگاه اینترنتی یاتای

بیشتر

بی متال