سیم:

سیم ها متشکل از یک هادی که کاربرد آن انتقال برق و از یک عایق که برای جلوگیری از نشست برق به اطراف و محافظت کاربرد دارد

انواع سیم و کاربرد آن ها :

سیم مفتولی یا سیم تک لا

سیم مفتولی یا به اصطلاح سیم تک لا، به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی می باشد و  به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد کاربرد اصلی آن در تابلو برق ها است. ولتاژ نامی ...

سیم:

سیم ها متشکل از یک هادی که کاربرد آن انتقال برق و از یک عایق که برای جلوگیری از نشست برق به اطراف و محافظت کاربرد دارد

انواع سیم و کاربرد آن ها :

سیم مفتولی یا سیم تک لا

سیم مفتولی یا به اصطلاح سیم تک لا، به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی می باشد و  به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد کاربرد اصلی آن در تابلو برق ها است. ولتاژ نامی این نوع سیم 750/450 ولت می باشد و برای جریان های مختلف ، با سطح مقطع عای 1.5 تا 240 میلی متر مربع ساخته میشود.

سیم

سیم افشان

سیم های افشان بخاطر این که از تعداد بسیاری سیم مسی نازک به هم تابیده تشکیل شده است نرم بوده و دارای قابلیت انعطاف زیادی می باشند به همین دلیل از آن ها در سیم کشی ساختمان ها استفاده می گردد. ولتاژ نامی این سیم های افشان  500/300 ولت است و با توجه به جریان عبوری در سطح مقطع های مختلف موجود می باشند.

سیم نیمه افشان

سیم نیمه افشان چیزی بین سیم های مفتولی و افشان بوده  یعنی تعداد رشته های این نوع سیم به مراتب از سیم های افشان کم تر بود و در نتیجه انعطاف آن نیز از سیم های افشان کمتر می باشد. ولتاژ نامی این سیم  750/450  ولت است و زمینه های کاربرد روی آن مشابه سیم های مفتولی است. 

بیشتر

سیم 

 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه 100 متری فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه 100 متری فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه 100 متری فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه 100 متری فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه 100 متری فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • کاربرد :سیم های دارای ولتاژ نامی 450/750 ولت مناسب برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستم های روشنایی، در محیط های خشک، درون لوله ها و زیر و روی گچ می باشند. این کابل ها به صورت حلقه 100 متری فروخته می شود. قبل از خرید استعلام گرفته شود.

  بیشتر
 • این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی, ماشین آلات, تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند, بکار می روند. قرارگیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل, کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از...

  بیشتر
 • این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی, ماشین آلات, تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند, بکار می روند. قرارگیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل, کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از...

  بیشتر
 • این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی, ماشین آلات, تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند, بکار می روند. قرارگیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل, کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از...

  بیشتر
 • این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی, ماشین آلات, تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند, بکار می روند. قرارگیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل, کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از...

  بیشتر
 • این نوع سیم ها برای نصب ثابت به عنوان سیم های رابط در داکت های زیرزمینی, ماشین آلات, تابلوهای فرمان و تجهیزات کنترلی که به انعطاف پذیری زیادی نیاز دارند, بکار می روند. قرارگیری این نوع سیم ها بر روی سینی های کابل, کانال ها یا مخازن مجاز نیست ولی قرارگیری در داخل لوله و زیر گچ مجاز می باشد. این کابل ها به صورت حلقه ای و در طول 100 متر فروخته می شود. قبل از...

  بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  قیمت
  نوع
  سایز
  کاربرد
  تعداد رشته