سیم:

سیم ها متشکل از یک هادی که کاربرد آن انتقال برق و از یک عایق که برای جلوگیری از نشست برق به اطراف و محافظت کاربرد دارد

انواع سیم و کاربرد آن ها :

سیم مفتولی یا سیم تک لا

سیم مفتولی یا به اصطلاح سیم تک لا، به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی می باشد و  به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد کاربرد اصلی آن در تابلو برق ها است. ولتاژ نامی ...

سیم:

سیم ها متشکل از یک هادی که کاربرد آن انتقال برق و از یک عایق که برای جلوگیری از نشست برق به اطراف و محافظت کاربرد دارد

انواع سیم و کاربرد آن ها :

سیم مفتولی یا سیم تک لا

سیم مفتولی یا به اصطلاح سیم تک لا، به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی می باشد و  به دلیل این که قابلیت فرم دهی دارد کاربرد اصلی آن در تابلو برق ها است. ولتاژ نامی این نوع سیم 750/450 ولت می باشد و برای جریان های مختلف ، با سطح مقطع عای 1.5 تا 240 میلی متر مربع ساخته میشود.

سیم

سیم افشان

سیم های افشان بخاطر این که از تعداد بسیاری سیم مسی نازک به هم تابیده تشکیل شده است نرم بوده و دارای قابلیت انعطاف زیادی می باشند به همین دلیل از آن ها در سیم کشی ساختمان ها استفاده می گردد. ولتاژ نامی این سیم های افشان  500/300 ولت است و با توجه به جریان عبوری در سطح مقطع های مختلف موجود می باشند.

سیم نیمه افشان

سیم نیمه افشان چیزی بین سیم های مفتولی و افشان بوده  یعنی تعداد رشته های این نوع سیم به مراتب از سیم های افشان کم تر بود و در نتیجه انعطاف آن نیز از سیم های افشان کمتر می باشد. ولتاژ نامی این سیم  750/450  ولت است و زمینه های کاربرد روی آن مشابه سیم های مفتولی است. 

بیشتر

سیم 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    نوع
    سایز
    تعداد رشته