تابلو برق 

 • جعبه تقسیم روکار 15 * 20 تولید شده از پلاستیک مقاوم ABS دارای واشر حفاظتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک دارای استاندارد محافظتی IP44

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • جعبه تقسیم روکار 15 * 20 تولید شده از پلاستیک مقاوم ABS دارای واشر حفاظتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک دارای استاندارد محافظتی IP44

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • جعبه تقسیم روکار 15 * 20 تولید شده از پلاستیک مقاوم ABS دارای واشر حفاظتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک دارای استاندارد محافظتی IP44

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • جعبه تقسیم روکار 10 * 15 تولید شده از پلاستیک مقاوم ABS دارای واشر حفاظتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک دارای استاندارد محافظتی IP44

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • در کارخانجات لبنیاتی و کارخانجات خوراکی دارای پروانه بهداشتی جهت کاور کردن پوشش تجهیزات برقی از تابلو برق ساخته شده از جنس تمام استیل استفاده می شود زیرا استیل در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده خورندگی نداشته  مقاومت بالایی دارد و به راحتی میتوان سطح آن را استریل کرد. آماده سازی و ارسال این محصول یک روز تا 1 هفته زمان می برد. قبل از خرید جهت استعلام...

  0 نقد(ها)
  بیشتر

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  قیمت
  سایز