منبع تحت فشار 

 • هنگامی که شما برای باز کردن یک شیر آب در خانه خود، در صدد کاهش مصرف برق و استهلاک پمپ آب می باشید و در ضمن خواهان تامین نیاز جریان آب با یک سرعت خاص می باشید در این صورت از منابع تحت فشار آب (مخزن تحت فشار) در خط رایزر استفاده می شود.

  بیشتر
 • هنگامی که شما برای باز کردن یک شیر آب در خانه خود، در صدد کاهش مصرف برق و استهلاک پمپ آب می باشید و در ضمن خواهان تامین نیاز جریان آب با یک سرعت خاص می باشید در این صورت از منابع تحت فشار آب (مخزن تحت فشار) در خط رایزر استفاده می شود.

  بیشتر
 • هنگامی که شما برای باز کردن یک شیر آب در خانه خود، در صدد کاهش مصرف برق و استهلاک پمپ آب می باشید و در ضمن خواهان تامین نیاز جریان آب با یک سرعت خاص می باشید در این صورت از منابع تحت فشار آب (مخزن تحت فشار) در خط رایزر استفاده می شود.

  بیشتر
 • منیع تحت فشار ایتالیایی پنتاکس PENTAX مدل LTR 24 منابع تحت فشار و ذخیره  پنتاکس دارای لیتراژهای مختلف از 24 لیتری تا 1000 لیتری در ابعاد و اندازه های مختلف بصورت عمودی VERTICAL و بصورت افقی HORIZONTAL تولید و به بازار های جهانی عرضه می شود و تیوپ های این منابع تحت فشار پنتاکس هم از لیتراژ های 24 الی 1000 لیتری در بازار موجود است .

  بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  قیمت
  فاز