کفشور، لوازم  یا اتصالاتی هستند که برای جمع کردن و تخلیه آب یا فاضلاب جاری شده در کف سرویس ها، آشپزخانه و غیره بکار می رود. محل نصب کفشورها در پایین ترین سطح کف آب می باشد و تمام سطح کف شیبی بین 1 تا 20 درصد بطف کفشور دارد. کف شور ها را بروی سیفون نصب می کنند و نصب آن باید طوری باشد که به آسانی بتوان آن را تمیز نمود. جنس کفشور ها می توان از ج...

کفشور، لوازم  یا اتصالاتی هستند که برای جمع کردن و تخلیه آب یا فاضلاب جاری شده در کف سرویس ها، آشپزخانه و غیره بکار می رود. محل نصب کفشورها در پایین ترین سطح کف آب می باشد و تمام سطح کف شیبی بین 1 تا 20 درصد بطف کفشور دارد. کف شور ها را بروی سیفون نصب می کنند و نصب آن باید طوری باشد که به آسانی بتوان آن را تمیز نمود. جنس کفشور ها می توان از جنس پلاستیک و یا برنجی باشد. کف شور را به روشهای مختلفی می توان به سیفون وصل نمود که از آن میان می توان به روش کنف کوبی، سرب ریزی و یا روش دنده ای یا پیچی اشاره کرد.

کفشور

مشخصات کف شورها

الف) حداقل قطر لوله خروجی کفشور باید 2 اینچ باشد.

ب) آشغالگیر کفشورها باید قابل جابجایی و تمیز شدن باشد.

ج) مجموع سطوح سوراخ های آشغالگیر کف شور باید حداقل 2.3 قطر لوله تخلیه باشد.

د) کفشورها نصب شده در زیر طبقه همکف باید دارای یک تله جلوگیری کننده از برگشت فاضلاب باشد

مکان استفاده شده از کفشور

- آشپزخانه های منازل و رستورانها

- اتاق رختشویی منازل

- زیرزمین تمام ساختمان ها

- سالن های عمومی

- سرویس ساختمان ها

- ورودی یا خروجی دوش ها یا حمام های عمومی

- ورودی ساختمان ها

- گاراژها

- فروشگاه مواد غذایی

- دستشویی و توالت عمومی

آشغالگیر کفشور

زیر کف شور سبدی وجو دارد که برای مواردی مناسب است که جابجایی سبد آشغالگیر مقدور نباشد. پنجره گود این کفشورها مانند سبدی برای جمع آوری آشغال ها و خرده ریز ها زیر پیشخوان رستوران ها و فروشگاه مواد غذایی بکار می رود.بعضی از کفشور ها، زیر کف شور ها پنجره گونیایی وجود دارد که از آن در زیر پیشخوان و رستوران ها و سلف های غذا خوری استفاده می شود. پنجره گونیایی امکان حداکثر تخلیه و سهولت تمیز کاری را فراهم می کند. کف شور ها و سیفون هایی که در طبقات زیرزمین نصب می شوند باید دارای حداقل قطر 2 اینچ باشند. دهانه ورودی کفشور باید قابل رویت و در دسترس باشد.

کفشور

بیشتر

کفشور 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    سایز
    رنگ