بالاست

بالاست (Ballast) در مفهوم لغت به معنی متعادل کننده و در معنی عمومی الکترونیکی برای راه اندازی سیستمهای فلوئورسنت یا سیستمهای مشابه یعنی راه انداز سیستمهای مبتنی بر تاخیر و اعمال جریان و افزایش ناگهانی ولتاژ یا یک نوع پایدار کننده قدرت است.در سیستمهای روشنایی فلوئورسنت که شامل تیوب، راه انداز و خازن استارت هستند،مدار بالاست، نقش اصلی راه ا...

بالاست

بالاست (Ballast) در مفهوم لغت به معنی متعادل کننده و در معنی عمومی الکترونیکی برای راه اندازی سیستمهای فلوئورسنت یا سیستمهای مشابه یعنی راه انداز سیستمهای مبتنی بر تاخیر و اعمال جریان و افزایش ناگهانی ولتاژ یا یک نوع پایدار کننده قدرت است.در سیستمهای روشنایی فلوئورسنت که شامل تیوب، راه انداز و خازن استارت هستند،مدار بالاست، نقش اصلی راه اندازی، مصرف انرژی و مقدار و نوع نور را برعهده دارد.

استارتر

لامپ فلوئورسنت از مکانیسم سوئیچ استارت برای روشن شدن استفاده می کند. وقتی لامپ روشن می شود، مسیر کم مقاوم تر، مدار کنار گذار ثانویه است.تنها مشکل لامپ های فلوئورسنت قدیمی این بود که چند ثانیه طول می کشید تا روشن شوند. امروزه، بیشتر لامپ های فلوئورسنت طوری طراحی شده اند که فوراً روشن می شوند. در طراحی جدید استارترهای قدیمی وجود ندارند، بلکه بالاست لامپ، جریان را داخل دو الکترود بطور ثابت برقرار می کند. جریان نیز به گونه ای تنظیم می شود که بین دو الکترود اختلاف ولتاژ ایجاد می کند. وقتی لامپ فلوئورسنت روشن می شود، هر دو رشته سیمی الکترودها به سرعت داغ می شوند و شروع به گسیل الکترون ها می کنند تا گاز درون لامپ را یونیزه کنند.

بیشتر

بالاست و استارتر 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    توان
    نوع
    طرح بدنه