لیست محصولات این تولید کننده AKFIX

 • روی تمام سطوح متخلخل و ناصاف مانند آجر،بتون،چوب و غیره قابل استفاده است. پس از خشک شدن ضدآب است. در مقابل شرایط محیطی مانند باران،برف و تابش آفتاب مقادم است. بدون بو و قابل رنگ آمیزی دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • روی تمام سطوح متخلخل و ناصاف مانند آجر،بتون،چوب و غیره قابل استفاده است. پس از خشک شدن ضدآب است. در مقابل شرایط محیطی مانند باران،برف و تابش آفتاب مقادم است. بدون بو و قابل رنگ آمیزی دارای حجم 500 میلی لیتر

  بیشتر
 • روی تمام سطوح متخلخل و ناصاف مانند آجر،بتون،چوب و غیره قابل استفاده است. پس از خشک شدن ضدآب است. در مقابل شرایط محیطی مانند باران،برف و تابش آفتاب مقادم است. بدون بو و قابل رنگ آمیزی دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • روی تمام سطوح متخلخل و ناصاف مانند آجر،بتون،چوب و غیره قابل استفاده است. پس از خشک شدن ضدآب است. در مقابل شرایط محیطی مانند باران،برف و تابش آفتاب مقادم است. بدون بو و قابل رنگ آمیزی دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • روی تمام سطوح متخلخل و ناصاف مانند آجر،بتون،چوب و غیره قابل استفاده است. پس از خشک شدن ضدآب است. در مقابل شرایط محیطی مانند باران،برف و تابش آفتاب مقادم است. بدون بو و قابل رنگ آمیزی دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • پس از استفاده خاصیت ارتجاعی خود را همیشه حفظ میکند. روی تمام سطوح متخلخل و ناصاف مانند آجر،بتون،چوب و غیره قابل استفاده است. پس از خشک شدن ضدآب است. در مقابل شرایط محیطی مانند باران،برف و تابش آفتاب مقادم است. بدون بو و قابل رنگ آمیزی دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 280 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 280 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 600 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 600 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 280 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 600 میلی لیتر

  بیشتر
 • 100% سیلیکونی و فاقد هرگونه مواد حلال است. بسیار سریع عمل میکند ضدقارچ است و کاهش حجم ندارد. پس از خشک شدن تمیز و براق باقی می ماند. در طول زمان در برابر دماهای بالا و پایین،مواد شوینده و پاک کننده و مواد شیمیایی مقاوم است. دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • 100% سیلیکونی و فاقد هرگونه مواد حلال است. بسیار سریع عمل میکند ضدقارچ است و کاهش حجم ندارد. پس از خشک شدن تمیز و براق باقی می ماند. در طول زمان در برابر دماهای بالا و پایین،مواد شوینده و پاک کننده و مواد شیمیایی مقاوم است. دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی با سطوح متخلخل و نامتخلخل بدون نیاز به پرایمر سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. 100% سیلیکون بوده و فاقد مواد حلال میباشد. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردگی نمیشود. دارای حجم 310 میلی لیتر

  بیشتر
 • قدرت چسبندگی زیاد برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب است زیرا چکه نمی کند و پایین نمی ریزد. مناسب برای چسباندن سطوحی که ناصاف و متخلخل بوده و سخت هستند زیرا این سطوح چسب را به خود جذب نمی کنند و در نتیجه اتصال بهتری حاصل میشود. دارای حجم 250 میلی لیتر

  بیشتر
 • قدرت چسبندگی زیاد برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب است زیرا چکه نمی کند و پایین نمی ریزد. مناسب برای چسباندن سطوحی که ناصاف و متخلخل بوده و سخت هستند زیرا این سطوح چسب را به خود جذب نمی کنند و در نتیجه اتصال بهتری حاصل میشود. دارای حجم 250 میلی لیتر

  بیشتر
 • قدرت چسبندگی زیاد دارای حجم 400 میلی لیتر برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب است زیرا چکه نمی کند و پایین نمی ریزد. مناسب برای چسباندن سطوحی که ناصاف و متخلخل بوده و سخت هستند زیرا این سطوح چسب را به خود جذب نمی کنند و در نتیجه اتصال بهتری حاصل میشود.

  بیشتر
 • قدرت چسبندگی زیاد برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب است زیرا چکه نمی کند و پایین نمی ریزد. مناسب برای چسباندن سطوحی که ناصاف و متخلخل بوده و سخت هستند زیرا این سطوح چسب را به خود جذب نمی کنند و در نتیجه اتصال بهتری حاصل میشود. دارای حجم 500 میلی لیتر

  بیشتر
 • مناسب برای استفاده روی اغلب مصالح ساختمانی سرعت خشک شدن و الاستیسیته ی بالا و مدول کمی دارد. در برابر نور آفتاب،باران،برف و شرایط محیطی به مدت بسیار طولانی مقاوم است. تقریبا بدون بو است و باعث ایجاد خوردنگی نمیشود. دارای حجم 600 میلی لیتر

  بیشتر