افرادی که دارای حیوانات خانگی و یا بچه کوچک دارند، سردوش بسیارمفید می باشد. در اصل این دوش ها باید به قدری انعطاف پذیر باشند که به هر طرفی که بخواهیم حرکت کنند. وقتی دوش را در دست می گیرید با کنترل بیشتری می توانید بدن کودک تان را بشویید، و یا درمواقع ضروری می توانید پاها و یا لباس هایتان ر به وسیله آن آبکشی کنید. بنابراین دوشی انتخاب کنید که قا...

افرادی که دارای حیوانات خانگی و یا بچه کوچک دارند، سردوش بسیارمفید می باشد. در اصل این دوش ها باید به قدری انعطاف پذیر باشند که به هر طرفی که بخواهیم حرکت کنند. وقتی دوش را در دست می گیرید با کنترل بیشتری می توانید بدن کودک تان را بشویید، و یا درمواقع ضروری می توانید پاها و یا لباس هایتان ر به وسیله آن آبکشی کنید. بنابراین دوشی انتخاب کنید که قابلیت جداشدن و در دست گرفتن را داشته باشد.

گوشی دوش

الگوهای قابل تنظیم برای آب پاشیدن

برخی از این دوش ها قابلیت های بر روی سری دوش خود دارند که با چرخش آن می توانید مدل های اسپری کردن آب را تغییر دهید. مثلا آب با شدت کمتر پاشیده شود، به صورت متمرکز و یا به صورت پراکنده اسپری شود. به همین منظور بنابراین از این قابلیت می توانید برای ایجاد یک جریان قوی تر، جریان ملایم تر، جریان ماساژ دهنده و با شبیه ساز بارانی استفاده کنید. اگر موهای زیاد و پر پشتی دارید بهتر از جریان قوی تر این دوش استفاده کنید و برعکس اگر موهایتان کم است بهتر از جریان کم آب استفاده کنید تا در مصرف این آب صرفه جویی شود.

بیشتر

گوشی دوش 

جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    رنگ
    کشور سازنده